ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ બોર્ડની પરીક્ષા સાત માર્ચથી શરૂ થશે

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા કાર્યક્રમની જાહેરાત થઈ
By: admin   PUBLISHED: Thu, 06 Dec 2018 00:53:09 +0530 | UPDATED: Thu, 06 Dec 2018 23:37:26 +0530

બોર્ડની ત્રણેય પરીક્ષામાં થઇ અત્યારસુધી કુલ ૧૭ લાખની આસપાસ વિદ્યાર્થી નોંધાયા : ૨૩મી માર્ચે પરીક્ષા પરિપૂર્ણ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આગામી માર્ચ-૨૦૧૯માં લેવાનારી ધોરણ-૧૦, ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને ધોરણ-૧૨ સાયન્સની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ આજે બોર્ડ દ્વારા સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

બોર્ડની પરીક્ષાઓ તા.૭મી માર્ચથી શરૂ થશે અને તા.૨૩મી માર્ચના રોજ પૂર્ણ થશે. માર્ચ-૨૦૧૮ની પરીક્ષા તા.૧૨ માર્ચથી શરૂ થઇ હતી. એટલે કે, આ વખતે બોર્ડની પરીક્ષા પાંચ દિવસ વહેલા શરૂ થવાની છે.

બોર્ડની પરીક્ષા માટે અત્યારસુધીમાં કુલ મળી, ૧૭ લાખ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાઇ ચૂકયા છે અને હજુ ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ના વિદ્યાર્થીઓની નોંધણીની કાર્યવાહી ચાલુ હોઇ આ આંકડો વધશે તેમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. ગઇ વખતે ધોરણ-૧૨ સાયન્સમાં પ્રથમ વખત સેમેસ્ટર સીસ્ટમ વગર બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષા લેવામાં આવનાર છે, તે નોંધનીય હતું.

આ અંગે પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આગામી માર્ચ-૨૦૧૯ માં લેવાનારી ધોરણ-૧૦, ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને ધોરણ-૧૨ સાયન્સની પરીક્ષાનો સત્તાવાર કાર્યક્રમ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓના આગોતરા આયોજનને ધ્યાનમાં રાખી આજરોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

ગત વર્ષે સૌપ્રથમવાર ધોરણ-૧૨ સાયન્સની પરીક્ષા સેમેસ્ટર સીસ્ટમ વિના યોજાઇ હતી. ધોરણ-૧૨ સાયન્સની પરીક્ષા તા.૭મી માર્ચથી શરૂ થશે અને તા.૨૩મી માર્ચ,૨૦૧૯ના રોજ પૂર્ણ થશે. સાયન્સની પરીક્ષા દરમ્યાન મહત્વના પેપરો વચ્ચે એક દિવસ રજા આપવાની પરંપરા બોર્ડ દ્વારા આ વખતે પણ જાળવી રાખવામાં આવી છે.

સાયન્સમાં પ્રથમ વિજ્ઞાનના ત્રણ વિષયની પરીક્ષા લેવાશે અને છેલ્લુ પેપર અંગ્રેજી(પ્રથમ અને દ્વિતીય ભાષા)નું રાખવામાં આવ્યું છે. આ જ પ્રકારે ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષા પણ તા.૭મી માર્ચથી શરૂ થશે અને તા.૧૯મી માર્ચના રોજ પૂર્ણ થશે. ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષામાં પણ મહત્વના વિષયોની પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓને બે દિવસનો ગેપ આપવામાં આવ્યો છે. જયારે ધોરણ-૧૦ના સૌથી અઘરા મનાતા ગણિત વિષયના પેપર માટે વિદ્યાર્થીઓને આ વખતે બે દિવસના ગેપનો ફાયદો આપવામાં આવ્યો છે.

આ સિવાય ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા પણ તા.૭મી માર્ચથી જ શરૂ થશે પરંતુ તે સૌથી છેલ્લે એટલે કે, તા.૨૩મી માર્ચના રોજ પૂર્ણ થશે. વિષયોની સંખ્યા વધુ હોવાથી ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા મોડે સુધી ચાલવાની છે. બોર્ડની પરીક્ષા માટે ધોરણ-૧૦માં ૧૧ લાખ આસપાસ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા છે, ગત પરીક્ષામાં ધોરણ-૧૦ના ૧૧.૦૬ લાખ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા. જયારે ધોરણ-૧૨ સાયન્સમાં આ વખતે ૧.૩૦ લાખ આસપાસ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા છે, જે ગત પરીક્ષામાં ૧.૩૫ લાખથી વધુ હતા. આ સિવાય ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા માટે અત્યારસુધી પાંચ લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા છે.

જો કે, ધોરણ-૧૦ના વિદ્યાર્થીઓનું રજિસ્ટ્રેશન તા.૧૦મી ડિસેમ્બર અને ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ માટે તા.૩૧ ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેનાર હોવાથી આ આંકડો હજુ વધશે તેમ બોર્ડના સૂત્રોએ ઉમેર્યું હતું. ગત પરીક્ષામાં ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહના ૫.૧૫ લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા.

ધો-૧૦ પરીક્ષા કાર્યક્રમ

તારીખ સમય   વિષય

૭-૩-૨૦૧૯    ૧૦થી ૧.૨૦    પ્રથમ ભાષા

૯-૩-૨૦૧૯    ૧૦થી ૧.૨૦    વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

૧૨-૩-૨૦૧૯  ૧૦થી ૧.૨૦    ગણિત

૧૪-૩-૨૦૧૯  ૧૦થી ૧.૨૦    સામાજિક વિજ્ઞાન

૧૬-૩-૨૦૧૯  ૧૦થી ૧.૨૦    અંગ્રેજી(દ્વિતીય ભાષા)

૧૮-૩-૨૦૧૯  ૧૦થી ૧.૨૦    ગુજરાતી(દ્વિતીય ભાષા)

૧૯-૩-૨૦૧૯  ૧૦થી ૧.૨૦    દ્વિતીય ભાષા   

ધોરણ ૧૨ પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રથમ દિવસે ભૌતિક વિજ્ઞાન

ધોરણ ૧૨ અને ધોરણ ૧૦ બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ આજે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આની સાથે જ પરીક્ષાની તૈયારીઓમાં વિદ્યાર્થીઓ વ્યસ્ત બની ગયા છે. વિદ્યાર્થીઓ હવે માર્ચ સુધી પરીક્ષામાં વ્યસ્ત રહેશે.

ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ

તારીખ સમય   વિષય

૭-૩-૨૦૧૯    ૩થી ૬.૩૦     ભૌતિક વિજ્ઞાન

૯-૩-૨૦૧૯    ૩થી ૬.૩૦     રસાયણ વિજ્ઞાન

૧૧-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૩૦     જીવ વિજ્ઞાન

૧૨-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૩૦     પ્રથમભાષા, દ્વિતીય ભાષા, સંસ્કૃત, પારસી, અરબી, પ્રાકૃત

 

                         ૩થી ૫.૧૫      કોમ્પ્યુટર એજયુકેશન

૧૪-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૩૦     ગણિત

૧૬-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૩૦     અંગ્રેજી(પ્રથમ અને દ્વિતીય ભાષા)

ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ

તારીખ સમય   વિષય

૭-૩-૨૦૧૯    ૩થી ૬.૧૫     નામાના મૂળ તત્વો

૮-૩-૨૦૧૯    ૩થી ૬.૧૫     તત્વજ્ઞાન

૯-૩-૨૦૧૯    ૩થી ૬.૧૫     આંકડાશાસ્ત્ર

૧૧-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૧૫     ભૂગોળ

૧૨-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૧૫     અર્થશાસ્ત્ર

૧૩-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૧૫     વાણિજય વ્યવસ્થા

૧૪-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૧૫     મનોવિજ્ઞાન

૧૫-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૧૫     પ્રથમ ભાષા

૧૬-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૧૫     હિન્દી દ્વિતીય ભાષા

૧૮-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૧૫     ગુજરાતી અને અંગ્રેજી(દ્વિતીય ભાષા)

૧૯-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૧૫     કોમ્પ્યુટર પરિચય

૨૨-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૧૫     સંસ્કૃત, પારસી, અરબી, પ્રાકૃત

૨૩-૩-૨૦૧૯  ૩થી ૬.૧૫     સમાજશાસ્ત્ર

Post Your Comment

Your Comments

Online Poll

Yes
No

Copyright © 2017 News of Gujarat | Design & Developed By Seawind Solution Pvt. Ltd.