યમરાજની ભૂમિકામાં ટ્રાફિક પોલીસ
યમરાજની ભૂમિકામાં ટ્રાફિક પોલીસ
ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ટ્રાફિકના સંબંધમાં લોકોને વિશેષ માહિતી આપવામાં આવી હતી. આને લઇને યમરાજની ભૂમિકા પણ પોલીસે જાણકારી આપી હતી.

Online Poll

Yes
No

Copyright © 2017 News of Gujarat | Design & Developed By Seawind Solution Pvt. Ltd.