વીએસ હોસ્પિટલના બેસણાનો કાર્યક્રમ
વીએસ હોસ્પિટલના બેસણાનો કાર્યક્રમ
કોંગ્રેસ દ્વારા સરદાર બાગ પાસે વીએસ હોસ્પિટલના ખાનગીકરણના વિરોધમાં દેખાવો કરવામાં આવ્યા હતા. સાથે સાથે બેસણાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.

Online Poll

Yes
No

Copyright © 2017 News of Gujarat | Design & Developed By Seawind Solution Pvt. Ltd.