ઉત્તરાયણ
ઉત્તરાયણ
નારણપુરા લખુડી વિસ્તારમાં ઉત્તરાયણ પછી ચેનલના કેબલ ઉપર લાગેલા પતંગોને ઉતારવાની પ્રક્રિયા હવે ટૂંકમાં જ હાથ ધરવામાં આવનાર છે.

Online Poll

Yes
No

Copyright © 2017 News of Gujarat | Design & Developed By Seawind Solution Pvt. Ltd.