કેબલ ઓપરેટરો
કેબલ ઓપરેટરો
કેબલ ઓપરેટરોની ઉષ્માનપુરા ગાર્ડનમાં બેઠક મળી હતી. ચેનલોની પસંદગી કરવા લોકોને તક મળશે તેવા ટ્રાઈના આદેશને લઈને આ સંદર્ભમાં બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

Online Poll

Yes
No

Copyright © 2017 News of Gujarat | Design & Developed By Seawind Solution Pvt. Ltd.