કોંગ્રેસ દ્વારા જોરદાર દેખાવો
કોંગ્રેસ દ્વારા જોરદાર દેખાવો
શહેરની વીએસ હોસ્પિટલને બંધ કરવાના વિરોધમાં કોંગ્રેસ દ્વારા જોરદાર દેખાવો કરવામાં આવ્યા હતા.

Online Poll

Yes
No

Copyright © 2017 News of Gujarat | Design & Developed By Seawind Solution Pvt. Ltd.