અમદાવાદ કલેકટર ઓફિસ
અમદાવાદ કલેકટર ઓફિસ
અમદાવાદ કલેકટર ઓફિસ પર વિકલાંગ લોકો રોજગારીને લઈને આવેદનપત્ર આપવા પહોંચ્યા હતા.

Online Poll

Yes
No

Copyright © 2017 News of Gujarat | Design & Developed By Seawind Solution Pvt. Ltd.