રાહુલે માર્શલ આર્ટના વિવિધ દાવ શીખ્યા
રાહુલે માર્શલ આર્ટના વિવિધ દાવ શીખ્યા
ગુજરાત પ્રવાસે આવતા પહેલા રાહુલ ગાંધીએ માર્શલ આર્ટની તાલીમ મેળવી હતી, રાહુલે માર્શલ આર્ટના વિવિધ દાવ શીખ્યા હતા.

Online Poll

ગુજરાત સરકારે પદ્માવતી ફિલ્મ પર મુકેલો પ્રતિબંધ યોગ્ય છે?

Yes
No

Copyright © 2017 News of Gujarat | Design & Developed By Seawind Solution Pvt. Ltd.