ગણેશોત્સવ
ગણેશોત્સવ
ગણેશોત્સવના ૯મા દિવસે ગણેશ ભક્તો દ્વારા ઉત્સાહભેર બાપાનુ વિસર્જન કરવામાં આવ્યુ હતું, બાપાને પાણીમાં વિદાય આપતા ભક્તો લાગણીસભર બન્યા હતા.

Online Poll

શંકરસિંહ વાઘેલાએ કોંગ્રેસ છોડ્યાં પછી આવનાર ઇલેક્શનમાં કોંગ્રેસ પર આની મોટી અસર પડશે?

Yes
No

Copyright © 2017 News of Gujarat | Design & Developed By Seawind Solution Pvt. Ltd.