સમૂહ નિકાહ
સમૂહ નિકાહ
શહેરના શાહઆલમમાં મુસ્લિમ સમાજના સમૂહ નિકાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

Online Poll

3 રાજ્યોમાં થયેલાં વિજયનો લાભ કોંગ્રેસને જસદણની પેટાચૂંટણીમાં મળશે ?

Yes
No

Copyright © 2017 News of Gujarat | Design & Developed By Seawind Solution Pvt. Ltd.